Contact

FK DAC

tel.: 031 552 53 07

fax: 031 552 53 01

info@fkdac1904.eu

Kapcsolat űrlap

FK DAC

tel.: 031 552 53 07

fax: 031 552 53 01

info@fkdac1904.eu

ŠTRUKTÚRA KLUBU

Funkcionári FK DAC 1904, a.s.
Predseda predstavenstva - Emamgholi Mohammad
Člen predstavenstva - Dr.Khashayar Mohseni
Člen predstavenstva- Antal Barnabás
Generálny manažér - Chytil Dušan
Manažér mládeže - Gányovics Ervin
Koordinátor mládeže - Ollári Attila
Ekonimický riaditeľ - Ing. Ravasz Juraj
Bezpečnostný manažér - Bott Ján

Kontaktný formulár

FK DAC

tel.: 031 552 53 07

fax: 031 552 53 01

info@fkdac1904.eu

CLUB STRUCTURE

Chairman of Board FK DAC 1904 - Emamgholi Mohammad
Member of Board and president - Dr.Khashayar Mohseni
Member of Board- Antal Barnabás
General Manager - Chytil Dušan

Contact us