Reakcia na vyjadrenie pána Világiho

Vedenie futbalového klubu FK DAC 1904 po oboznámení so stanoviskom pána Világiho zo dňa 16.06.2011 považuje za potrebné reagovať a zaujať stanovisko ku skutočnostiam uvedeným v stanovisku spomínaného pána.

 Pán Világi v úvode svojej reakcii spomína, že je Dunajskostredčan a nie je mu osud klubu ľahostajný. V tejto súvislosti podotýkame, že medzi vlastníkmi klubu sú zahraničný ľudia , ktorý pôsobia len pár rokov v našom meste a tiež Dunajskostredčan a ani im nie je klub ľahostajný.

Paradoxné v tejto súvislosti je, že všetci títo ľudia pre dunajskostredský futbal spravili oveľa viac ako “večný kritik všetkého “pán Világi.

Keby pánovi Világimu nebol osud DAC-u ľahostajný, tak by asi nesledoval nečinne pád futbalu v meste viac ako 10 rokov, lebo pred desaťročnou absenciou DAC-u v najvyššej súťaži sme boli svedkami už pár ročného pádu futbalu v Dunajskej Strede.

Sme presvedčený, že mesto Dunajská Streda by bez partnera, nemohlo prevádzkovať Corgoňligový futbal. Asi kvôli tomu dlho hľadali partnera.
So svojim rozpočtom by nedokázali postúpiť z nižších súťaží a zabezpečiť chod klubu.
Nehovoriac o tom, že aby klub mohol pôsobiť v najvyššej súťaži, musí splňať požiadavky definované Smernicou UEFA, musí mať umelé osvetlenie, kamerový systém atď.

Naše otázky v tejto súvislosti na pána Világiho znejú: Kde ste boli v tom období? Prečo Vás netrápil vtedy osud DAC-u? Kto bol za to zodpovedný? Prečo ste vtedy nepomohli?

Vyhovoval Vám vtedajší stav?

Keď sme v minulosti sledovali tento klub a ich fanúšikov, tak sme tiež boli presvedčený o tom ako i spomínaný pán, že diváci a fanúšikovia DAC-u si zaslúžia viac ako to 10 ročné trápenie v nižších súťažiach.

Rozdiel medzi nami a pánom Világim je v tom, že my sme nešetriac svoje financie a svoj čas, tento stav zmenili.

Či sa to páči pánovi Világimu alebo nie Corgoň ligu do Dunajskej Stredy sme doniesli my. Do štadióna, do umelého osvetlenia, do kamerového systému, do umelej trávy sme investovali my a nie pán Világi.

Pán Világi ako spomínal inicioval stretnutie a uvádza, že nedostal finančné údaje.

Podla nášho názoru, stretnutí bez žiadneho efektu už bolo viac ako dosť a nechápeme, aké údaje by od nás mal obdržať, veď my sme klub neponúkali na predaj.

Pán Világi nám zatiaľ žiadnu ponuku, ale čo je ešte dôležitejšie žiadny,, koncept napredovania klubu´´o prípadnom ďalšom pôsobení v klube nepredložil a dovolí si tvrdiť, že tu už nejde o osud DAC-u.

Práve opak je pravdou. V prvom rade nám záleží na tom, aký ,, koncept ´´ prípadný záujemca o klub predloží a až potom prichádzajú na rad finančné náležitosti.

Pán Világi vyhlasuje, že väčšinový majiteľ, týmto preberá plnú zodpovednosť za osud DAC-u. Pýtame sa ho, že doteraz kto bol zodpovedný?

Sme toho názoru, že slová pána Világiho silne zaváňajú populizmom a neprávnym kritizovaním.Jeho vyjadrenia vôbec nesmerujú k tomu aby sme mali pocit, že chce pomôcť

DAC-u, skôr chce pomôcť svojej osobe a urobiť pre seba reklamu.

Náš pocit je, že jeho snahou je v prvom rade škandalizovať a znevažovať našu doterajšiu prácu.

Sme si plne vedomí toho, že s touto našou reakciou vyvoláme zase nevôľu a nenávisť spomínaného pána a očakávame jeho reakciu a ďalšie invektíva, kritiku na našu stranu a jeho aktivitu útočiť na nás zo všelijakých strán spolu s jeho “obhajcom ” Barackom.

Na záver len chceme pripomenúť , že FK DAC 1904 a.s.Dunajská Streda po troch rokoch pôsobenia v najvyššej futbalovej súťaži v Corgoň lige je stálym členom SFZ a ÚLK ( Únie ligových klubov), splňa všetky smernice Klubového licenčného systému SFZ a UEFA pre zaraďovanie mužstiev do najvyššej slovenskej súťaže, je držiteľom Licencie ako samostatný právny subjekt, plne zodpovedný za futbalové mužstvo štartujúce v slovenských a medzinárodných futbalových súťažiach, forma právnej subjektivity ktorého je akciová spoločnosť, založená podľa platnej slovenskej legislatívy.

Podľa nášho názoru spomínaný pán by sa radšej mal držať hesla, že keď nemôžem, neviem alebo nechcem pomôcť, tak aspoň nech neškodím!

Ide o reakciu na tento materiál:

"Stanovisko Oszkára Világiho k výzve FK DAC 1904

Som rodený Dunajskostredčan. V D. Strede som sa narodil, vyrastal a dodnes v nej žijem. Zažil som slávu i pády dunajskostredského futbalu. Nie je mi jeho osud ľahostajný a to bol jeden z dôvodov prečo som pred časom cez primátora Zoltána Hájosa prejavil záujem pomôcť klubu.
Som presvedčený, že súčasný DAC 1904 by bez finančnej a usilovnej pomoci mesta Dunajská Streda nemohol existovať ani deň, pričom majitelia klubu si neplnia záväzky voči mestu. Ďalej som presvedčený, že diváci a fanúšikovia DAC- u si zaslúžia viac, preto som inicioval rokovanie s majiteľmi klubu. Žiaľ, ani jeden finančný údaj som od nich nedostal.
Napriek tomu som sa dohodol s pánom Antalom Barnabášom, jedným z majiteľov klubu, že sa dnes večer stretneme, kde budem prezentovať svoju ponuku. Preto som veľmi prekvapený, že po tejto dohode, klub vydal toto vyhlásenie, v ktorom nechýbajú ani osobné invektívy.
Pravdepodobne už nejde o osud DAC-u, ale o osobné záujmy jedného z majiteľov klubu. Väčšinový majiteľ rozhodnutím vydať výzvu po našej dohode o stretnutí, poslal silný odkaz, že sa nechce stretnúť a nechce rokovať o podmienkach ponuky. Týmto prebral plnú zodpovednosť za osud DAC-u 1904.
Futbalovému klubu držím palce a naďalej zostávam jeho verným fanúšikom."

FK DAC 1904 a.s. Dunajská Streda